ASGATE

Asociación Galega de Técnicos en Emerxencias Sanitarias

COMUNICADO SOCIOS E COMPAÑEIROS

Posted by ASGATE en 25 agosto, 2017

 

Estimados socias e socios:FullSizeRender
Pola presente comunicación queremos darvos conta das xestións feitas por esta asociación en colaboración con Tesgalicia con respecto a algunhas demandas feitas polo noso colectivo ó 061 de Galicia xa que é de recibo que vós, a alma de Asgate, esteades ó tanto de todo o que vai facendo a directiva que vos representa.
Os puntos que se falaron nos cales se está a traballar por parte da Dirección Asistencial do 061 cunha dedicación personal por parte do responsable e que antes non había, cousa que agradecemos enormente, son os seguintes:

1. Petición dun número de profesional ou código identificativo que poida servir para toda a vida laboral de cada TES independentemente se estivera traballando (eventuales) ou se cambiara de empresa.
2. Petición dunha Secretaría para TES na cal estivese á fronte un TES que estivera traballando na rúa. Este punto é complicado xa que o seu encaixe legal para levalo a cabo é difícil, posto que, esa plaza tería que ser creada polo Sergas e tería que ser ocupada por personal do Sergas. Sabemos que os TES somos personal subcontratado e externo polo cal ten difícil encaixe legal. A pesar de todo esto estáselle intentando buscar unha solución.
3. Preguntouse tamén por material que se retirou nesta concesión de 2015, concretamente sobre as mascarillas con reservorio. Este punto habería que solucionalo nos pliegos para a nova concesión do servicio. Tomouse nota delo.
4. No tema dos pesos das ambulancias coincidimos ambas partes, TES e 061, que os responsables non son os conductores das unidades, xa que, este é un tema que ven por unha denuncia presentada anteriormente por parte dun empresario pola nova concesión.

5. Se fala tamén dun posible proxecto de implantación de tablets nas unidades asistenciais, que se está traballando para poder dotar ás ambulancias asistencias ou básicas do 061 dunha Tablet para ir retirando o sistema do block de partes como todos o conocemos. Tamén se comenta de cambiar algo do parte asistencial xa que coincidimos que é un parte máis de carácter administrativo que asistencial.
6. Tamén se trata o tema das agresións aos TES máis o tema da tardanza ou a non aparación das FOP nalgúns servizos perigosos ou conflictivos, ou que dende a Central ignórese os datos aportados polos TES presentes dificultando así a actuación ou incluso empeorandoa.
Sabemos que as cousas de palacio van despacio pero dende logo temos que aplaudir a disposición excelente por parte de Jose Flores, Director Asistencial do 061, polas nosas demandas. Creemos na sua implicación e por suposto que pensamos que vai haber un cambio positivo para os TES con el.
Tamén queremos pedirvos que se tendes algunha suxerencia ou pregunta non dudedes en poñervos en contacto con calquera directivo xa que é a nosa obligación e labor tratar de solucionar calquera duda que se vos poida plantexar.
Sen máis, queremos aproveitar para reiterarvos as vosas gracias pola confianza depositada nesta xunta directiva e tamén para pedirvos un pouco de paciencia xa que a veces non é posible avanzar máis rápido con certas cuestións.
Un saúdo e gracias
EMILIO FRANCOS
Presidente da ASGATE

la_foto

Estimados socias y socios:
Por el presente comunicado queremos daros cuenta de las gestiones hechas por esta asociación en colaboración con TesGalicia con respecto a algunas demandas hechas por nuestro colectivo al 061 de Galicia ya que es de recibo que tod@s vosotr@s, el alma de Asgate, estáis al tanto de todo lo que va haciendo la directiva que os representa.
Los puntos que se hablaron los cuales se están trabajando en ellos por parte de la Dirección asistencial del 061 con una dedicación personal por parte del responsable y que antes no había, cosa que agradecemos enormemente, son los siguientes:
1. Petición de un número de profesional o código identificativo que pueda servir para toda la vida laboral de cada TES independientemente si estuviera trabajando (eventuales) o se cambiara de empresa.
2. Petición de una Secretaría para TES en la cual estuviera al frente un TES que estuviera trabajando en la calle. Este punto es complicado ya que su encaje legal para llevarlo a cabo es difícil, puesto que, esa plaza tendría que ser creada por el Sergas y tendría que ser ocupada por personal del Sergas. Sabemos que los TES somos personal subcontratado y externo por lo cual tiene difícil encaje legal. A pesar de todo a esto se le está intentando buscar una solución.
3. Se preguntó también por el material que se retiró en esta concesión de 2015, concretamente sobre las mascarillas con reservorio. Este punto habría que solucionarlo en los pliegos para la nueva concesión del servicio. Se tomó nota de ello.
4. En el tema de los pesos de las ambulancias, coincidimos ambas partes, TES y 061, que los responsables no son los conductores de las unidades, ya que, este es un tema que viene por una denuncia presentada por parte de un empresario por la nueva concesión.

5. También se habló de un posible proyecto de implantación de tablets en las unidades asistenciales, se está trabajando para poder dotar a las ambulancias asistenciales o básicas del 061 de una Tablet para ir retirando el sistema del block de partes como lo conocemos. También se comenta de cambiar algo el parte asistencial, ya que coincidimos que es un parte más de carácter administrativo que asistencial.
6. También se trata el tema de las agresiones a los TES más el tema de la tardanza o no aparición de las FOP en algunos servicios peligrosos o conflictivos o que desde la Central se ignore los datos aportados por los TES presentes dificultando así la actuación o incluso empeorándola.
Sabemos que las cosas de palacio van despacio pero desde luego tenemos que aplaudir la disposición excelente por parte de Jose Flores, Director asistencial del 061, por nuestras demandas. Creemos en su implicación y por supuesto que pensamos que va a haber un cambio positivo para los TES con él.
También os queremos pedir que si tenéis alguna sugerencia o pregunta no dudéis en poneros en contacto con cualquiera directivo ya que es nuestra obligación y labor tratar de solucionar cualquier duda que se os pueda plantear.
Sin más, queremos aprovechar para reiteraros vuestras gracias por la confianza depositada en esta junta directiva y también pediros un poco de paciencia ya que a veces no es posible avanzar más rápido con ciertas cuestiones.
Un saludo y gracias,
EMILIO FRANCOS
Presidente de ASGATE

comunidado socios agosto17

Sorry, the comment form is closed at this time.

 
A %d blogueros les gusta esto: